Byggvarudeklaration ventilation

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 1 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 0001 Varunamn A50S A100S A200S A250S A400S A600S/T A900S/T A70T A70T EPP A110T A170T A230T A390T Artikel-nr/ID-begrepp 30050 30100 30200 30250 30400 30600 30900 30070 30072 30110 30170 30230 30390 Varugrupp Luftbehandlingsaggregat QAB Ny deklaration Ändrad deklaration Vid ändrad deklaration Är varan förändrad? Ändringen avser Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Upprättad/ändrad den 20150923 Kontrollerad utan ändring den Övriga upplysningar: 2 Leverantörsuppgifter Företagsnamn Acetec AB Organisationsnr/DUNS-nr 556787-6536 Adress Fabriksgatan 9 942 36 Älvsbyn Kontaktperson Hans Björk Telefon 0775-151410 Webbplats: www.acetec.se E-post hans.bjork@acetec.se Har företaget miljöledningssystem? Ja Nej Företaget är certifierat enligt ISO 9000 ISO 14000 Annat Om ”annat”, specificera: Övriga upplysningar: 3 Varuinformation Land för sluttillverkning Sverige Om land ej kan anges, ange orsak Användningsområde Luftbehandling Finns säkerhetsdatablad för varan? Ej relevant Ja Nej Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering Märkning Ej relevant Är varan registrerad i BASTA? Ja Nej Är varan miljömärkt? Kriterier saknas Ja Nej Om ”ja”, specificera:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=