Ecodesign a-serien

PRODUKTINFORMATION ENLIGT KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) DIREKTIV nr 1253/2014 BILAGA V Artikel 4 a) Tillverkare Acetec AB b) Modellbeteckning A100S A200S A250S A400S A110T A170T A230T A390T A590T A600ST A890T A900ST A1 A2 c) Typ av enhet Dubbelriktad d) Typ av drivenhet Steglös varvtalsreglering e) Värmeåtervinningssystem Roterande regenerativ energiåtervinning f) Termisk verkningsgrad, % (nom flöde) 82 83 83 80 82 83 83 80 83 83 79 79 82 81 g) Nominellt luftflöde, m3/s 0,08 0,14 0,18 0,27 0,08 0,14 0,18 0,24 0,5 0,5 0,7 0,7 1 2 h) Tillförd effekt, kW (nom flöde och internt + yttre tryck) 0,128 0,204 0,232 0,484 0,126 0,228 0,286 0,476 0,676 0,758 1,198 1,196 1,71 3,43 i) SFP internt, W / m3 / s (nom flöde och internt tryck) 1050 785 678 985 1025 957 878 1150 712 860 1071 1069 860 905 j) Anströmningshastighet, m/s (nom flöde) 0,98 0,85 0,83 1,24 0,98 0,85 0,83 1,1 1,22 1,22 1.95 1,95 2,3 k) Nominellt yttre tryck, Pa (nom flöde) 100 150 150 200 100 150 150 200 200 200 200 200 250 250 l) Internt tryckfall, Pa (nom flöde) 285 246 247 429 280 283 318 467 319 355 410 409 524 506 m) Internt tryckfall annat, Pa Ej tillämpligt n) Statisk verkningsgrad Fläkt , % (nom flöde) 42,5 51,6 51,5 52,3 42,5 50,8 52,8 51,5 56,7 57,3 54,1 54,1 63,2 67,2 o) Luftåterföring roterande värmeväxlare, % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 p) Energiprestanda filter Ej tillämpligt q) Visuell filtervarning Larm via styrstystem r) Ljudeffektnivå, db(A) (nom flöde och nom tryck) 40 45 41 47 40 45 38 45 48 48 47 48 58 62 s) Webbadress för isärtagning https://filer.acetec.se/ventilation saggregat/demontering/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=