SundaHus RD

Artikel Varumärke: Acetec Namn: EvoDry RD Beskrivning: Sorptionsavfuktare EvoDry RD avsedd för utrymmen som kräver avfuktning. Enkelt handhavande och skötsel. Försedd med flyttbara och ställbara maskinskor vilket gör att avfuktaren kan placeras i höger och vänsterutförande med inspektionslock i sida eller uppåt. Artikelnr: EAN 7 350072 460879 20120 BSAB-kod: QHC.1 - Sorptionsavfuktare BK04: 24199 - Luft övrigt 21099 - Ventilation övrigt Tillverkare / Leverantör Namn: Acetec AB Miljöledningssystem: - EMAS-registrering: - ISO 14001 certifiering: - REPA-registret: - Sammanfattning Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig Bedömning: B Bedömningsförklaring: B: mindre än 0,203808 % av produkten består av zinkoxid som är miljöfarligt (för A måste halten vara < 0,1 %). B: Ofullständig dokumentation. Anmärkning: Ofullständigt på grund av bland annat ej detaljspecat innehåll i motor och i övrigt/filter. Vid tillverkningen I den färdiga produkten Utfasningsämnen: Ja - Prioriterade riskminskningsämnen: Ja Ja PBT/vPvB-ämnen: - - Potentiella PBT/vPvB-ämnen: - - Hormonstörande ämnen kategori 1: Ja - Hormonstörande ämnen kategori 2: Ja Ja Miljöfarliga ämnen: Ja Ja Hälsofarliga ämnen: Ja - Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: - Annan miljömärkning: Energiklass: Förnyelsebara råvaror: Nanopartiklar: Förekomsten av nanopartiklar är okänd. Redovisad dokumentation Typ Utgåva Kontroll Status Byggvarudeklaration 3 2016-02-16 2017-11-21 Manuellt Produktinformation 2017-11-22 Statiskt Ingående ämnen Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar ABS-plast "Worst Case"-ämne ≤0,1 % ABS-polymer 9003-56-9 ≤0,097 % (akrylnitril) 107-13-1 ≤0,03395 % H225, H301, H311, H315, H317, H318, H331, H335, H350, H411 (butadien) 106-99-0 ≤0,0291 % H220, H340, H350 (styren) 100-42-5 ≤0,0582 % H226, H315, H319, H332, H361d, H372 SundaHus Miljödata EvoDry RD 2017-11-22 B Copyright © 2019 SundaHus i Linköping AB (publ) Utskrivet 2019-04-08 av Henrik Oskarsson, Acetec AB SHMD-2W7S5CT5KZ Sida 1 (6)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=