SundaHus 60 Pro

Artikel Varumärke: Acetec Namn: EvoDry, 60 Pro Beskrivning: Sorptionsavfuktare avsedd för större utrymmen. Konstruktion enligt beprövad och känd teknik. Användningsområde: Större utrymmen t.ex lager, förråd, garage, industrilokaler. stora krypgrunder eller kallvind. Artikelnr: EAN 7 350072 460756 20310 BSAB-kod: QHC.1 - Sorptionsavfuktare BK04: 24199 - Luft övrigt 21099 - Ventilation övrigt Tillverkare / Leverantör Namn: Acetec AB Miljöledningssystem: - EMAS-registrering: - ISO 14001 certifiering: - REPA-registret: - Sammanfattning Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig Bedömning: B Bedömningsförklaring: B: mindre än 0,203808 % av produkten består av zinkoxid som är miljöfarligt (för A måste halten vara < 0,1 %). B: Ofullständig dokumentation. Anmärkning: Ofullständigt på grund av bland annat ej detaljspecat innehåll i motor och i övrigt/filter. Vid tillverkningen I den färdiga produkten Utfasningsämnen: Ja - Prioriterade riskminskningsämnen: Ja Ja PBT/vPvB-ämnen: - - Potentiella PBT/vPvB-ämnen: - - Hormonstörande ämnen kategori 1: Ja - Hormonstörande ämnen kategori 2: Ja Ja Miljöfarliga ämnen: Ja Ja Hälsofarliga ämnen: Ja - Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: - Annan miljömärkning: Energiklass: Förnyelsebara råvaror: Nanopartiklar: Förekomsten av nanopartiklar är okänd. Redovisad dokumentation Typ Utgåva Kontroll Status Byggvarudeklaration 3 2016-02-16 2017-11-21 Manuellt Produktinformation 2017-11-21 Statiskt Drift- o/e underhållsinstruktion 2017-11-21 Statiskt Ingående ämnen Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar ABS-plast "Worst Case"-ämne ≤0,1 % ABS-polymer 9003-56-9 ≤0,097 % (akrylnitril) 107-13-1 ≤0,03395 % H225, H301, H311, H315, H317, H318, H331, H335, H350, H411 (butadien) 106-99-0 ≤0,0291 % H220, H340, H350 SundaHus Miljödata EvoDry, 60 Pro 2017-11-22 B Copyright © 2019 SundaHus i Linköping AB (publ) Utskrivet 2019-04-08 av Henrik Oskarsson, Acetec AB SHMD-2W7R5CSVKU Sida 1 (6)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=