Byggvarudeklaration avfuktare

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 1 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 0003 Varunamn RD50 Evodry 6H EvoDry PD EvoDry RD PD150 PD250 PD400 EvoDry 30 Pro EvoDry 60 Pro EvoDry 120 Pro EvoDry 180 Pro Artikel-nr/ID-begrepp 10050 20100 20110 20120 20151 20251 20401 20300 20310 20320 20330 Varugrupp Avfuktare Ny deklaration Ändrad deklaration Vid ändrad deklaration Är varan förändrad? Ändringen avser Nej Ja Ändrad vara identifieras genom Upprättad/ändrad den 20160216 Kontrollerad utan ändring den Övriga upplysningar: 2 Leverantörsuppgifter Företagsnamn Acetec AB Organisationsnr/DUNS-nr 556787-6536 Adress Fabriksgatan 9 942 36 Älvsbyn Kontaktperson Hans Björk Telefon 0775-151410 Webbplats: www.acetec.se E-post hans.bjork@acetec.se Har företaget miljöledningssystem? Ja Nej Företaget är certifierat enligt ISO 9000 ISO 14000 Annat Om ”annat”, specificera: Övriga upplysningar: 3 Varuinformation Land för sluttillverkning Sverige Om land ej kan anges, ange orsak Användningsområde Avfuktning Finns säkerhetsdatablad för varan? Ej relevant Ja Nej Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering Märkning Ej relevant Är varan registrerad i BASTA? Ja Nej Är varan miljömärkt? Kriterier saknas Ja Nej Om ”ja”, specificera: Finns miljödeklaration typ III för varan? Ja Nej Övriga upplysningar:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=