SundaHus A400S

Artikel Varumärke: Acetec Namn: Luftbehandlingsaggregat QAB, A400S Beskrivning: Artikelnr: 30400 BSAB-kod: BK04: Tillverkare / Leverantör Namn: Acetec AB Miljöledningssystem: - EMAS-registrering: - ISO 14001 certifiering: - REPA-registret: - Sammanfattning Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig Bedömning: B Anmärkning: Vid tillverkningen I den färdiga produkten Utfasningsämnen: Ja Ja Prioriterade riskminskningsämnen: Ja Ja PBT/vPvB-ämnen: - - Potentiella PBT/vPvB-ämnen: - - Hormonstörande ämnen kategori 1: Ja - Hormonstörande ämnen kategori 2: - - Miljöfarliga ämnen: Ja Ja Hälsofarliga ämnen: Ja - Hälsofarliga ämnen i bruksskedet: - Annan miljömärkning: Energiklass: Förnyelsebara råvaror: Varningar: Nanopartiklar: Nej Redovisad dokumentation Typ Utgåva Kontroll Status Säkerhetsdatablad 2013-12-09 2015-10-26 Statiskt Byggvarudeklaration 3 2015-09-23 2015-10-30 Manuellt Produktinformation 2015-11-03 Manuellt Övrigt 2015-09-23 2015-10-30 Manuellt Övrigt 2015-11-03 Manuellt Internt dokument *2 2015-11-03 2015-11-03 Manuellt Ingående ämnen Namn CAS-nr Mängd Riskfraser ABS 9003-56-9 0,01 % (akrylnitril) 107-13-1 ≤0,0035 % R11, R41, R43, R45, R23/24/25, R37/38, R51/53 (butadien) 106-99-0 ≤0,003 % R12, R45, R46 (styren) 100-42-5 ≤0,006 % R10, R20, R36/38 aluminium 7429-90-5 24 % elektronik ≤3,2 % (bisfenol A) 80-05-7 ≤0,576 % R37, R41, R43, R52, R62 bly 7439-92-1 <0,0032 % R33, R61, R62, R20/22, R50/53 SundaHus Miljödata Luftbehandlingsaggregat QAB, A400S 2015-11-03 B Copyright © 2015 SundaHus i Linköping AB (publ) Utskrivet 2015-11-09 av Henrik Oskarsson för Acetec AB SHMD-L218DUJJD Sida 1 (4)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=