SundaHus A590T

Artikel Varumärke: Acetec Namn: EvoAir A590T Beskrivning: Ventilationsaggregat EvoAir A1 är ett moduluppbyggt ventilationsaggregat. Artikelnr: 30590 BSAB-kod: QAB - Luftbehandlingsaggregat BK04: 21003 - Aggregat Tillverkare / Leverantör Namn: Acetec AB Miljöledningssystem: - EMAS-registrering: - ISO 14001 certifiering: - REPA-registret: - Sammanfattning Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig Bedömning: B Bedömningsförklaring: B: Ofullständig dokumentation. Anmärkning: Ofullständig dokumentation till följd av att komponenten övrigt innehåller ospecificerade ingående komponenter utöver filter. Vid tillverkningen I den färdiga produkten Utfasningsämnen: Ja - Prioriterade riskminskningsämnen: Ja Ja PBT/vPvB-ämnen: - - Potentiella PBT/vPvB-ämnen: - - Hormonstörande ämnen kategori 1: Ja Ja Hormonstörande ämnen kategori 2: - - Miljöfarliga ämnen: Ja Ja Hälsofarliga ämnen: Ja - Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: - Annan miljömärkning: Energiklass: Förnyelsebara råvaror: Nanopartiklar: Förekomsten av nanopartiklar är okänd. Redovisad dokumentation Typ Utgåva Kontroll Status Byggvarudeklaration 3 2015-09-23 2019-04-03 Manuellt Produktinformation 2019-04-05 Dynamiskt Ingående ämnen Namn CAS-nr Mängd Klassificeringar ABS-plast "Worst Case"-ämne 0,01 % ABS-polymer 9003-56-9 ≥0,0095 % (akrylnitril) 107-13-1 ≤35 % H225, H301, H311, H315, H317, H318, H331, H335, H350, H411 (butadien) 106-99-0 ≤30 % H220, H340, H350 (styren) 100-42-5 ≤60 % H226, H315, H319, H332, H361d, H372 fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert- butylfenyl)fosfit) 31570-04- 4 <0,0001 % ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010) 6683-19-8 <0,0001 % SundaHus Miljödata EvoAir A590T 2019-04-05 B Copyright © 2019 SundaHus i Linköping AB (publ) Utskrivet 2019-09-09 by Henrik Oskarsson, Acetec AB SHMD-317QEVE8KV Sida 1 (8)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=