Ecodesign A50S

A50S PRODUKTINFORMATION ENLIGT KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) DIREKTIV nr 1254 / 2014 BILAGA IV Artikel 3(1b) a) Tillverkare Acetec AB b) Modellbeteckning A50S 1.0 c) Specifik energianvändning (SEC) Klimatzon SEC Energiklass Kallt -73,8 A+ Medel -32,4 B Varmt -8,7 F d) Typ av enhet Dubbelriktad e) Drivenhet Steglös varvtalsreglering f) Värmeåtervinningssystem Roterande regenerativ energiåtervinning g) Termisk verkningsgrad 79% h) Maximalt luftflöde 155 m3/h i) Tillförd fläkteffekt, maximalt luftflöde 75 W j) Ljudeffektnivå 34 db(A) k) Referensflöde 0,03 m3/s l) Referenstryckskillnad 50 Pa m) Specificerad tillförd effekt 0,48 W/m3/h n) Styrtyp Central behovsstyrning o) Luftåterföring roterande värmeväxlare 4% p) Blandningsgrad Ej tillämpligt q) Visuell filtervarning Larm via manöverpanel r) Instruktion frånluftsgaller Ej tillämpligt s) Webbadress för isärtagning acetec.se / ecodesign t) Luftflödeskänslighet för tryckvariationer Ej tillämpligt u) Lufttäthet för icke kanalansluten enhet Ej tillämpligt v) Årlig elförbrukning per år och m2 (AEC) 4,36 kWh w) Årlig besparing i uppvärmning per m2 (AHS) Klimatzon Besparing (kwh) Kallt 84,7 Medel 43,3 Varmt 19,6 2015-12-25

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI3Mzc=